Hvad er INFORMI’s It-eftersyn, og hvad bygger det på?

Vores It-eftersyn er en gennemgang og evaluering af din anvendelse af It som et strategisk middel, der er nødvendigt for alle dele af din kerneforretning. Eftersynet tager udgangspunkt i dit behov og situation.

I forbindelse med eftersynet vil vi undersøge og evaluere din anvendelse af It inden for flg. hovedområder:

Eftersynet gennemføres af INFORMI’s medarbejdere, der ud over den nødvendige teoretiske viden alle har mange års erfaring vedrørende It-organisation og -drift i forskellige større og mindre virksomheder. Der er således tale om at henføre resultaterne af eftersynet til en kombination af praktiske erfaringer fra andre virksomheder med nogen af de mange teoretiske grundlag der findes på It-området.

Hvordan omsættes resultaterne fra It-eftersynet til konkrete aktiviteter i min virksomhed?

Resultatet af et It-eftersyn er en evaluering af kundens It, men vi tilbyder i forlængelse heraf – sammen med kunden – at udarbejde konkrete handleplaner, gennemføre workshops, gennemføre yderligere analyser. Alt dette for at optimere It-anvendelsen og udnytte de allokerede ressourcer så man bedst muligt understøtter kundens kerneforretning.

Vi tilbyder bistand og sparring lige så lang tid og så detaljeret som kunden ønsker det. Vi efterlader ikke en kunde på det punkt, hvor det bliver vanskeligt at omsætte evalueringsresultater til konkrete handlinger.