Hvad er INFORMI’s It-eftersyn, og hvad bygger det på?

INFORMI A/S IT-eftersyn er en gennemgang og evaluering af virksomhedens processer, regulering af brugeradfærd og IT-infrastruktur. Eftersynet tager udgangspunkt i kundens behov og situation.

Gennemgangen giver anledning til at afdække områder og enkeltpunkter, hvor der med fordel kan gennemføres ændringer med det formål at opnå en større IT-sikkerhed.

Gennemgangen er baseret på ISO27000-serien og den tilhørende SOA.

Det anvendte skema giver et overblik over mangler og gap’s i forhold til SOA og er ud over et værktøj i forbindelse med en generel forøgelse af virksomhedens IT-sikkerhedsniveau også et væsentligt værktøj forud for en egentlig ISO27000 certificering.

Formålet er at få afdækket de områder, hvor virksomheden skal forbedre forholdene, så der opnås et forbedret og tilfredsstillende IT-sikkerhedsniveau.

I forbindelse med eftersynet vil vi undersøge og evaluere din anvendelse af IT inden for flg. hovedområder:

Eftersynet kan udvides til også at omfatte:

Eftersynet gennemføres af INFORMI’s medarbejdere, der ud over den nødvendige teoretiske viden alle har mange års erfaring vedrørende It-organisation og -drift i forskellige større og mindre virksomheder. Der er således tale om at henføre resultaterne af eftersynet til en kombination af praktiske erfaringer fra andre virksomheder med nogen af de mange teoretiske grundlag der findes på It-området.

Hvordan omsættes resultaterne fra It-eftersynet til konkrete aktiviteter i min virksomhed?

Resultatet af et It-eftersyn er en evaluering af kundens It, men vi tilbyder i forlængelse heraf – sammen med kunden – at udarbejde konkrete handleplaner, gennemføre workshops, gennemføre yderligere analyser. Alt dette for at optimere It-anvendelsen og udnytte de allokerede ressourcer så man bedst muligt understøtter kundens kerneforretning.

Vi tilbyder bistand og sparring lige så lang tid og så detaljeret som kunden ønsker det. Vi efterlader ikke en kunde på det punkt, hvor det bliver vanskeligt at omsætte evalueringsresultater til konkrete handlinger.

 

Hent vores folder om IT-eftersynet: IT-Eftersyn-folder