INFORMI’s konsulenter og specialister kan operere på alle niveauer i din virksomhed.

Vi har adgang til en stor gruppe konsulenter. En meget stor del af konsulenterne har været med på “hele It-rejsen”, og de besidder meget stor praktisk erfaring, der supplerer deres teoretiske uddannelser.

Flere af konsulenterne har drifts- og projekterfaring fra store It-organisationer. Det betyder, at de har fokus på sikkerhed, processer, revisioner og benchmarks.

Vores erfaring er, at modne og erfarne konsulenter leverer den højeste cost/benefit for virksomhedens investering. En konsulent fra INFORMI er derfor typisk en moden person over 40 år med mindst 10 års erfaring i én eller flere teknologier og med en bred indsigt i alle de It teknologiske sammenhænge i en virksomhed og mellem virksomheden og omverdenen.

Vi har nogle særlige konsulenter som vi kalder “specialister”. Specialister har en højere teoretisk eller praktisk uddannelse indenfor et særligt område og er i stand til at udvikle metoder til løsning af komplekse problemstillinger i applikationer f.eks. styring af værktøjsmaskiner, styring af vindmøller eller udvikling af komplekse produkter i CAD programmer.

Ledelsessparring, governance og strategi

For at få mest muligt ud af dine It-ressourcer er det afgørende, at It er organiseret så man bedst muligt understøtter virksomhedens kerneforretning og dermed også behovene hos såvel virksomhedens direktion som virksomhedens brugere.

For bedst muligt at støtte virksomhedens kerneproduktion er det afgørende, at der er en afstemt It-governance. Denne governance skal være ledelsesmæssigt forankret for at sikre den nødvendige effekt af It samt  den optimale ressourceanvendelse og den ligeledes nødvendige økonomiske styring af It-området.

For at sikre, at It giver maksimal værdi for forretningen, er det afgørende, at virksomheden har en strategi og en plan for anvendelsen, udviklingen og anskaffelsen af It.

Vi medvirker gerne til at din virksomhed får den rigtige organisation og de rigtige strategier og planer for It til glæde for den samlede forretning.

It-økonomistyring

INFORMI tilbyder assistance til etablering af en økonomistyring på It-området, der skaber overblik og henfører den samlede udgift til It til de organisatoriske elementer, der bruger eksisterende og kommende It-løsninger. Modellen sikrer et overblik, der omfatter:

  • Hvem bruger It-midlerne og til hvad?
  • Budgettering, budgetopfølgning og grundlag for omprioritering
  • Hvad er den økonomiske konsekvens af et It-projekt og hvor kommer midlerne fra
  • Evnen til hurtigt at vurdere konsekvenser af ændringer

Modellen kan endvidere omfatte optimering af anvendelsen af print og kopi samt software licenser. Modellen sikrer parathed i forbindelse med eksterne audits fra softwareleverandører.

It-drift

I INFORMI har vi personer der har haft ansvaret for centralisering, drift, vedligeholdelse og udvikling af et af Danmarks største offentlige driftsmiljøer. I forbindelse med disse erfaringer har sikkerhed spillet en ultimativ rolle.

Program- og projektstyring

Vi råder over program- og projektledere, der har gennemført komplekse opgaver i såvel offentligt som privat regi. Disse kompetencer kan komme dig til gode.

Øvrige tekniske kompetencer i INFORMI

INFORMI råder over en række konsulenter med specifik viden inden for design og sikkerhed i Microsoft-miljøer samt konsulenter med kompetencer inden for programmering i fx Java og en række andre programmeringssprog.

INFORMI råder over konsulenter inden for netværksteknologi, -drift og krypto.