Gode processer er en forudsætning for god It-sikkerhed

Gode processer, som er kendt og anvendt, er med til at sikre, at It understøtter din virksomheds kerneproduktion. Processerne er ligeledes en forudsætning for at kunne tilvejebringe det nødvendige informationsgrundlag for beslutninger vedr. anvendelsen af It, samtidig med, at man sikre en sporbar beslutningsproces.

En af de afgørende fordele ved at have gode processer er, at det øger It-sikkerheden markant. Sikkerhed på It-området er ikke noget man alene kan optimere via implementering af tekniske løsninger. Sikkerheden er i høj grad afhængig af, at med- og samarbejdspartnere ved, hvilke processer der skal følges, og at man håndhæver processerne.

Processerne sikrer, at du ved, hvordan du håndterer forskellige problemstillinger på en forsvarlig og rationel måde. Ved at have klare processer opnås effektivitet, kvalitet og risikoen for fejl reduceres.

Etablering og håndhævelse af gode og nødvendige processer bygger på indsigt, vilje og motivation. Der skal ikke nødvendigvis købes licenser, men der skal afsættes ressourcer til implementering, drift samt review og alle berørte skal vide, at der er fokus fra den øverste ledelse.