Gode processer er en forudsætning for din IT-sikkerhed

Gode processer, som er kendt og anvendt, er med til at sikre, at IT understøtter din virksomheds kerneproduktion. Processerne er ligeledes en forudsætning for at kunne tilvejebringe det nødvendige informationsgrundlag for beslutninger vedr. anvendelsen af IT, samtidig med, at man sikre en sporbar beslutningsproces.

En af det afgørende fordele ved at have gode processer er imidlertid, at det øger IT-sikkerheden markant. Sikkerhed på IT-området er ikke noget man alene kan optimere via implementering af tekniske løsninger. Sikkerheden er i høj grad afhængig af, at med- og samarbejdspartnere ved, hvilke processer der skal følges og at man håndhæver processerne.

Processerne sikrer, at du ved, hvordan du håndterer forskellige problemstillinger på en forsvarlig og rationel (fx ensartethed) måde. Ved at have klare processer opnås effektivitet, kvalitet og risikoen for fejl reduceres.

Etablering af de rigtige og nødvendige processer kræver ikke licenser, men er afhængig af omtanke og beslutsomhed.