Utilstrækkelig brugersupport kan kompromittere din It-sikkerhed

Mange virksomheder oplever utilstrækkelig brugersupport, som ud over nedgang i produktiviteten har vist sig at være kilden til anvendelse af ikke autoriserede løsninger, der medfører en ikke ubetydelig It-sikkerhedsrisiko.

Brugersupport-analysen gennemgår virksomhedens It-support og måden servicen leveres på, med henblik på at afdække forbedringspotentialet, og hvor der bør sættes ind.