It-sikkerhed – vi er med dig hele vejen

Formålet med sikkerhedsanalysen er indledningsvis at give virksomhedsledelsen eller It-direktøren et overblik over de risici, virksomheden har i forbindelse med driften af It-systemerne.

Når overblikket over den øjeblikkelige sikkerhed er etableret, identificerer vi områder med svagheder og et forbedringspotentiale. I den proces er vores praktiske erfaringer det afgørende grundlag.

Vi tilbyder efterfølgende – i samarbejde med virksomheden – at gennemføre konkrete handlinger og tiltag som eliminerer de fundne svagheder.

Vi arbejder tæt sammen med virksomhedens CEO og CIO, indtil de planlagte aktiviteter er gennemført og evt. processer er implementeret.