INFORMI leverer en række serviceydelser baseret på stort kendskab til It-drift og It-sikkerhed.

Serviceydelserne omfatter bl.a.:

  • It-eftersyn, en gennemgang og evaluering af virksomhedens It mhp. at øge It-sikkerheden og optimere driften
  • GDPR, støtte vedr. implementering af GDPR og etablering af den nødvendige sikkerhed og de nødvendige processer
  • ISO27000, mapning af etablerede processer og etablering af nye procedurer mhp. at opnå compliance
  • SAP-kompetencer, etablering og facilitering af den nødvendige dialog mellem SAP-specialister og forretningen