SAP-kompetencer

I forbindelse med anvendelsen af SAP er det afgørende, at forretningen forberedes grundigt og rigtigt til den ændring i processer mv. som en implementering af SAP vil medføre.

INFORMI råder over kompetencer, der kan hjælpe forretningen med at udarbejde de rigtige styringsmodeller, oprette den rigtige implementeringsorganisation samt planlægge og gennemføre de nødvendige uddannelser. Vi kan ligeledes bistå i forbindelse med udarbejdelse og review af evt. udbudsmateriale.

Vi råder over kompetencer, der spænder fra det strategiske niveau via testmanagement til programmeringsopgaver.

Vores konsulenter har mange års erfaring med en af Danmarks mest komplekse SAP-installationer. Flere har været med til at etablere og efterfølgende drifte, vedligeholde og udvikle denne installation.