It-økonomi

I forbindelse med et It-eftersyn fokuseres på It-budgetter og budgetopfølgning, finansiering af It-programmer og -projekter samt hvordan It-midlerne bruges.

Der vil være særlig fokus på mulighederne for at optimere anvendelsen af print og kopi samt på en effektiv udnyttelse af software licenser med den tilhørende styring. Den anvendte model sikrer parathed i forbindelse med eksterne audits fra softwareleverandører.

Via It-eftersynet er det muligt at etablere et økonomisk overblik til brug for fx intern afregning.